system prava a členění

 Právník – jednostranný
 Smlouva – dvoustranná

 - Právní úkon můžeme uskutečnit osobně nebo v zastoupení.
 - Realizace práva znamená podle normy vytváříme právní vztah.
 - Smlouva musí mít tři části.

                                SYSTÉM PRÁVA
 -Dělení práva do obsahově příbuzných kategorií.
 -Právní odvětví se používá ústavní práva.

 Právní odvětví jako jsou:

 1. Ústavní právo – upravuje nejdůležitější právní vztahy, zejména základní práva, týkající se 
                    svobody občanů, uspořádání státu a rozdělení státní moci
                    prameny – ústava ČR, ústavní zákony, listina základních práv a svobod

 2. Správní právo – upravuje výkonnou a státní nebo veřejnou moc a územní samosprávu
                    prameny – zákon o obcích, zákon o daních, vyhlášky obcí a vyhlášky krajů

 3. Občanské právo – právní normy, fyzické a právnické osoby

 4. Obchodní právo – normy o podnikatelských a majetkových vztazích

 5. Pracovní právo – normy pracovněprávních vztahů

 6. Rodinné právo -  upravující osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny.

 7. Trestní právo - určuje jaké společensky škodlivé jednání jsou trestnými činy, jaké jsou 
                    sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých
                    příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich 
                    pachatele trestá.

 8. Finanční právo - Souhrn norem finančního práva upravuje vztahy vznikající v procesu tvorby,
                     rozdělování a používání peněžní masy a jejich částí. Příbuznosti norem 
                     lze zvláštní část členit na právní úpravu veřejných rozpočtů a státních
                     fondů (rozpočtové právo), právní úpravu daní, poplatků, cla a dalších
                     povinných dávek (daňové právo a poplatkové právo), právní úpravu úvěru,
                     právní úpravu měny a peněžního oběhu (měnové právo), právní úpravu 
                     devizového hospodářství (devizové právo), právní úpravu finančního trhu.
stáhnout učivo

související odkazy k tématu

Sem můžete vložit vaše odkazy související s tématemPřidat svůj odkaz


*Přehled odkazů

Komentáře
Přidat komentář

*kontrolní kód

Pole označená * jsou povinná


přehled komentářů