Nabídka a poptávka

 Zákon nabídky
    - S rostoucí cenou roste i nabídka zboží.
 Zákon poptávky
    - S rostoucí cenou klesá poptávka zboží.

                                     NABÍDKA

- Množství zboží, které výrobci dobrovolně dodají na trh při určité ceně.
     a) Individuální -  nabídka jednoho výrobce, je určena objemem výroby
                        tohoto jednotlivého výrobce a cenou jeho zboží

     b) dílčí (tržní) – představující součet individuálních nabídek jednotlivých
                       firem na určitém trhu, pouze jednoho druhu zboží


                                    POPTÁVKA
- množství zboží, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu, v určitý čas na určitém místě
     a) Individuální poptávka – poptávka jednoho kupujícího po konkrétním výrobku
     b) Tržní poptávka – poptávka všech zákazníků po konkrétním výrobku


                                 TRŽNÍ ROVNOVÁHA
 - nabídka bez poptávky nebo poptávka bez nabídky nemá smysl
   Podstatou trhu je střetnutí nabídky a poptávky.

 - Pokud se shodne při určité výši ceny nabídky a poptávky pak se nabídka a poptávka množ.
   dostává do rovnováhy.

 N = P - Tržní rovnováha
 N > P – Přebytek
 N < P – Nedostatek zboží na trhu

                          FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NABÍDKU
 1) Náklady na výrobu – materiál, suroviny, mzdy, energie, pohonné hmoty, ostraha, …
 2) Vnější podmínky
 3) Změny ceny alternativního výrobku – ječmen místo žita, hrušky místo jablek

                         FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU
 1) Změny cen jiného výrobku
 2) Substitut – nahrazuje sledované zboží
 3) Komplement – nutně doprovází sledované zboží – pohonné hmoty
 4) Změny výše důchodu, mezd, …
 5) Demokratické změny (počet obyvatel)
 6) Změny v preferencích – zvyky, móda, tradice
stáhnout učivo

související odkazy k tématu

Sem můžete vložit vaše odkazy související s tématemPřidat svůj odkaz


*Přehled odkazů

Komentáře
Přidat komentář

*kontrolní kód

Pole označená * jsou povinná


přehled komentářů