předměty ke stažení
matematika
hodina název náhled datum
1.hodina množiny náhled 6.9.2011
2.hodina pokracovani
množiny
náhled 20.9.2011
3.hodina mocniny náhled 5.10.2011
4.hodina odmocniny náhled 18.10.2011
-5hod OKRUH
OTÁZEK
náhled 25.10.2012.
účetnictví
hodina název náhled datum
1.hodina uvod-funkce
pravni uprava
náhled 6.9.2011
2.hodina účetní doklady náhled 11.10.2011
3.hodina majetek firmy náhled 25.10.2011
-4hod zdroje
krytí
majetku
náhled 6.11.2012.

marketing-management
hodina název náhled datum
1.hodina úvod-4P náhled 13.9.2011
2.hodina podnik
koncepce
náhled 5.10.2011
3.hodina trh náhled 25.10.2011
-4hod Nabídka
a
poptávka
náhled 21.10.2012.

ekonomie podniku
hodina název náhled datum
1.hodina úvod
systémy
otázky
náhled 6.9.2011
2.hodina potřeby
služby
náhled 11.10.2011
-3hod Výrobní
faktory
náhled 9.10.2012.
-4hod Výrobní
faktory
náhled 23.10.2012.
-5hod Národní
hospodářství
náhled 6.11.2012.
dějepis
hodina název náhled datum
1.hodina pravěk náhled 13.9.2011
2.hodina starověk.
oriental.
říše
náhled 27.9.2011
3.hodina antika náhled 11.10.2012
4.hodina feudalismus náhled 2.10.2012
5.hodina ranny stredov
slované
přemyslovci
náhled 2.10.2012
6.hodina humanismu
renesance
náhled 2.10.2012
7.hodina marie
terezie
fridrichII
náhled 2.10.2012
8.hodina marie
přemysl.ota
jan hus
husité
václavII
gotika
náhled 2.10.2012
9.hodina marie
legendy
o sv.
václavovi
náhled 2.10.2012

čj-literatura
hodina název náhled datum
0.hodina prehl
lit.děl
náhled 4.9.2012
1.hodina literární druhy náhled 6.9.2011
2.hodina literární figury
rýmové schéma
náhled 27.9.2011
3.hodina počátky
písemnictví
náhled 25.10.2011
4.hodina středov.
evr. liter.
náhled 25.10.2011
5.hodina antická
liter.
náhled 25.10.2011
6.hodina vznik
liter.
náhled 25.10.2011
7.hodina hum ren.
evrop. 14-16
náhled 4.9.2012
8.hodina bible náhled 4.9.2012
9.hodina ces lit
14-15
stol
náhled 4.9.2012
němčina
hodina název náhled datum
1.hodina základ sein náhled 18.9.2012
2.hodina haben
salabá slovesa
náhled 2.10.2012
-3hod pořádek
slov
věta
oznamovací
náhled 23.10.2012.

právo
hodina název náhled datum
1.hodina zákl.pojmy
druhypráv
náhled 6.9.2012
2.hodina právní vztahy
sbírka zák.
náhled 2.10.2012
3.hodina právní řád
právní normy
náhled 5.10.2012
4.hodina právnické
osoby
náhled 18.10.2011
5.hodina soudci,notáři
advokát, kom.právník
náhled 18.10.2011
-6hod system
prava a
členění
náhled 21.10.2012.
základy přírodních věd
hodina název náhled datum
1.hodina uvod,
vznik země
chem.evoluce
náhled 4.9.2012
2.hodina evoluce
darwin. teo.
flyogeneze
náhled 4.9.2012
-3hod konvergence náhled 10.10.2012.

psychologie
hodina název náhled datum
1.hodina cíle,disciplíny
činitele
náhled 20.9.2011
2.hodina psychika
jevy,stavy
procesy
vlastnosti
náhled 5.10.2011
3.hodina psychologie
osobnosti
náhled 25.9.2012
-4hod Vlivy
na osobnost
náhled 10.10.2012.
-5hod etapy
vývoje
osobnosti
náhled 10.10.2012.
-6hod Vnímání náhled 6.11.2012.
čj-mluvnice
hodina název náhled datum
1.hodina rozbor náhled 18.9.2012