Výrobní faktory

                  PÍSEMKA 6.11 2012 OD ZAČÁTKU AŽ PO VÝROBNÍ FAKTORY

                  c) specializace - Zaměření na určitou konkrétní činnost
                                   mluvíme o povolání

                  d) kooperace práce - je to spolupráce lidí s určitou specializací
                                       v rámci jednoho podniku nebo odvětví

                  e) pojmy které s prací souvisí - 
                                  - odměna za vykonanou práci jsou peníze
                                  - trh práce je omezený
                                  - nabídka a poptávka kolísají (změna struktury odvětví)
                                  - pokud není pracovní síla využitá vzniká nezaměstnanost

 3) výrobní kapitál- je to výsledek předchozí činnosti.Z toho vyplívá že je to druhotný
                     výrobní faktor.rozeznáváme formy zdroje a cenu
 
                    a) formy kapitálu -
                                3aa) kapitál reálný-(výrobní)- je to majetek dlouhodobý i oběžný
                                3ab) finanční kapitál - jsou to peníze v hotovosti a na účtech
                                3ac)kapitál fiktivní - je to podoba cenných papírů

                    b) zdroje kapitálu - ukazují vlastnický vztah
                                3ba) vlastní kapitál- Podniku, podnikateli patří je to vlastní
                                                      majetek, jsou to vklady společníků
                                                      nebo podíly družstevníka
                                3bb) cizí kapitál- Podniku nepatří ale může ho legálně užívat
                                                   jsou to vlastně dluhy

                    c) cena kapitálu- ukazuje skutečnou "práci" s daným kapitálem.
                                 3ca) zisk- je to aktivní podnikání kdy vložený kapitál má
                                            přinést určitou míru zisku, snaha kapitál rozšiřovat
                                 3cb) úrok- s kapitálem se nepodniká pouze se čeká že přinese
                                            určitý výnos
 4) informace - V dnešní době jsou informace nezbytné od ostatních výrobních faktorů se liší tím
                ,že není důležité množství ale čas.( ta pravá informace v ten pravý čas)
                tento výrobní faktor velmi rychle stárne


                     
                                       


stáhnout učivo

související odkazy k tématu

Sem můžete vložit vaše odkazy související s tématemPřidat svůj odkaz


*Přehled odkazů

Komentáře
Přidat komentář

*kontrolní kód

Pole označená * jsou povinná


přehled komentářů