ČESKÝ JAZYK LITERATURA

Antická literatura

24. října 2010 v 17:11 | Dálkové studium - podklady a informace
ŘECKÁ LITERATURA

Archaické období
Klasické období
Helénistické období
Římské období


Archaické období
- 8. - 6. století př.n.l.
- řecká mytologie - ústní podání
- eposy, lyrická poezie
- HOMÉR - "Ilias", "Odyssea"
- bajkař EZOP
- literatura sloužila i náboženským účelům

Klasické období
-  5. - rok 323 př.n.l.
-  slavnosti boha vína Dionýsa - vzniká divadlo
-  tragédie
     AISSCHYLOS - "Oresteia"
     SOFOKLES - "Antigona"
     EURIPIDES - "Medea"
-  komedie
-  rozvoj prózy - od 6.stol.př.n.l.
-  historická próza - otec dějepisu HERODOTOS
-  řečnictví
- poezie - prošla stagnací a stávala se součástí dramatu, sborová poezie

Helénistické období
-   323 - 330 př.n.l.
-   rozšíření řecké civilizace, kultury a jazyka do orientu a splynutí s orientální kulturou
-  říše Alexandra Velikého
-  řecká literatura ztratila národní charakter, nepřinášela nové náměty
-  oslavné písně, žalozpěvy, novela, povídka
-  komedie - MENANDROS

Římské období
-  30 př.n.l. - 529 n.l.
-  zájem o odbornou literaturu
-  řecký historik PLUTARCHOS
-  rozvoj zeměpisu, lékařská literatura

ŘÍMSKÁ LITERATURA

Archaické období
Zlaté období
Stříbrné období
Pozdní období


Archaické období
- nejstarší doklady psané latinsky v 7.století př.n.l.
- písmo pro kněze a příslušníky vyšších vrstev - zastávali veřejné úřady
- literatura se nerozvíjela - vznikaly nápisy, hospodářské a administrativní 
záznamy, náboženské texty
- "Zákoník dvanácti desek" - položily základy římskému právu
- počátek římské literatury rok 240 př.n.l. - LIVIUS ANDRONICUS přepsal řecká dramata
- dramatická tvorba - úprava oblíbených řeckých námětů
- PLAUTUS - "Komedie o hrnci"

Zlaté období
-  81 př.n.l. - 14 n.l.
-  literatura začíná čerpat náměty z aktuální situace v zemi
-  rozvoj řečnictví, satiry a dějepisectví
-  GAIUS JULIUS CAESAR - historická próza
-  lyrická poezie - CATULLUS
-  epická poezie
    PUBLIUS VERGILIUS MARO - "Aeneis"
    PUBLIUS OVIDIUS NASO - "Umění milovat", "Proměny"
    HORATIUS - "Ódy"
- úroveň si udrželo dějepisectví

Stříbrné období
-  do r. 117 n.l.
-  navazovali na klasická díla a napodobovali je
-  rozvoj tragédie
-  vysoká úroveň dějepisectví - TACITUS
-  satira - PETRONIUS

Pozdní období
-  do r. 476 n.l.
-  literatura byla ovlivněna krizí a pozvolným úpadkem impéria
-  přibývalo autorů s neřímským původem
-  dějepisectví - SUETONIUS - životopis dvanácti císařů

Římskou antickou literaturu postupně vystřídala
formující se latinsky psaná středověká křesťanská literatura.
stáhnout učivo

související odkazy k tématu

Sem můžete vložit vaše odkazy související s tématem

Přehled odkazů


*

přehled komentářů

Přidat komentář

*kontrolní kód

Pole označená * jsou povinná