konvergence

                                  Ontogeneze 

je proces, kterým prochází jedinec od splynutí pohlavních buněk až po dospělost. 
 U jednotlivých druhů živých organizmů je tento proces velmi rozdílný.

                                  Fylogeneze

 Fylogeneze je historický proces, který většinou nelze přímo pozorovat, ale musí se 
  rekonstruovat na základě evoluční teorie.

  Zákony fylogeneze
                   1) adaptace - přizpůsobování- znaky jsou výsledkem přizpůsobení přírodním 
                                podmínkám
                   2) monofilie - všichni máme společného předka
                   3) ireverzibility - nevratnost ve vývoji- organismy které se v průběhu evoluce
                                       změnily se nikdy nevrací zpět k výchozímu stavu. kytovci=>
                                       potřeba žaber, ty se znovu netvoří ale dochází k
                                       modifikaci plic.
                   4) rekapitulace - v ontogenetickém vývoji jedince jsou znaky fylogenetického 
                                     vývoje
                   5) korelace - adapční změna jednoho orgánu vede k změnám orgánů které s ním
                                 funkčně souvisí.
                   6) diferenciace a integrace- 
                                             a) diferenciace - rozdělení na části
                                             b) integrace - spojení částí
                             evoluce je doprovázena diferenciací orgánů z nich vznikají
                             orgány složitější které musí být integrovány aby působily
                             jako celek.

                                  DOKLADY EVOLUCE

 1) paleontologické - pozůstatky -  v goelogicky starších vrstvách se nacházejí primitivnější 
                     organismy nežli v mladších vrstvách
 2) srovnávacího výzkumu - srovnávání rudinentů a atavismů
                          a) rudinenty - jsou to anatomické útvary které se objevují pravidelně
                                         ale co do významu nemají svoji funkci (apendix-slepák)
                          b) atavismy - objevují se nepravidelně - deformace ucha ,prodloužené 
                                        kostrče, vlčí lidé - zvětšené ochlupení v obličeji 
 3) doklady z evolučního vývoje - evoluce různých druhů jsou si hodně podobné
 4) doklad o rozšíření druhů - klokani byli nejen v austrálii ale i v evrope po odtržení
                               Austrálie od pangey neměli klokani nepřátele- přežívají, v evropě
                               je mnoho predátorů nepřežívají.