zdroje krytí majetku

 Zdroje krytí majetku - vyjadřují způsob jakým si firma opatřila majetek .rozlišujeme

      1) Vlastní zdroje-(vlastní kapitál) 
                       a) základní kapitál- Vklady mnajitele do firmy
                       b) Kapitálové fondy- přijaté dary, nebo vklady které neprocházejí zápisem
                                            do obchodního rejstříku
                       c) fondy tvořené ze zisku- rezervní fond, sociální fond
                       d) hospodářský výsledek- zisk po zdanění

      2) cizí zdroje
                       a) úvěry
                       b) závazky- k dodavatelům (neuhrazená faktura)
                                 - k zaměstnancům (nevyplacené mzdy)
                                 - k finančnímu úřadu ( neodvedené daně)