ÚČTO

účetní doklady

(jedna z maturitních otázek)

je průkazný účetní záznam který zachycuje a ověřuje hospodářskou operaci ,nestanoví lhůtu pro vystavení dokladu (bez zbytečných odkladů)

náležitosti účetního dokladu

členění účetních dokladů

1)podle druhů

2) podle místa vzniku

3) podle počtu hospodářských operací

  • a) jednotlivé- jen jedna hospodářská operace
  • b) oběžné- několik stejnorodých operací za určitzé období (za týden)
  • příklad : určete druh dokladu

    oběh dokladů

    postup zpracování dokladů