Vlivy na osobnost

                     23.10 2012 PÍSEMKAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 Na psychické jevy má vliv řada faktorů.
 1) Biologické- (vnitřní) komplexní stav organismů, např: jeho dědičnost
                                                               kondice
                                                               vitalita   
                                                               výživa
                                                               fyzyologické  změny
¨                          a) nervová soustava - psychické jevy závisí na tom , jaké vlastnosti
                                                 má nervová soustava a v jakém stavu momentálně
                                                 je. Může být vrozeně defektní, postižená
                                                 zraněním , stárnutím, intoxikací alkoholem
                                                 drogami, unavená dlouhým bděním. Všechny tyto
                                                 faktory mohou ovlivňovat psychické jevy.

                           b) stymulace smyslových orgánů - různými podněty (jídlo, hudba)
                                                 vyvolává nejrůznější příjemné í nepříjemné
                                                 pocity, nálady, vzpomínky, a fantazie.
                                                 Např: radikální omezení smyslových podnětů
                                                 - senzorické deprivace- mohou vyvolat trýznivý
                                                   stav podobný psychóze (vězení samotka)
 
                           c) dědičnost - Je proces ve kterém potomek získává vlastnosti nebo
                                          předpoklady k vlastnostem rodičovského organismu
                                          Vlastnosti přenesné do další generace nemusí být zcela
                                          totožné s vlastnostmi rodičů (pohlavní rozmnožování,
                                          nebo dokonalým přenosem mezi generacemi se
                                          přitom mohou hromadit. Tyto rozdíly způsobují vývoj
                                          druhu neboli fylogeneze.

 2) společnské vnější faktory.- formování je ovlivněno např: rodinou, školou, klimatem, 
                                příslušností, ekonomicko- sociální pozicí - vliv prostředí
                                a výchova.
                                a) mezilidské vztahy- naše prožívání a chování je silně 
                                                      ovlivňováno a určováno mezilidskými vztahy
                                                      , kontaktem s lidmi které známe, kterých se
                                                      bojíme nebo je máme rádi.Pocitujeme k nim
                                                      úctu či pohrdání, lásku nebo odpor.
                                                      Zkoumáme nejrůznější společenské situace
                                                      a sledujeme jejich vliv na psychické jevy

                                b) Na psychiku mají velký vliv společnost a kultura jací jsme,
                                             určuje to co nám dovolí společnost (školy zákony)
                                   ¨         Zajímá nás jak se mění vliv na psychiku společnosti.
         
3) Vlastní psychické faktory - Psychické jevy mají vlastní dynamiku. Např: pokud mám přání
                               pomáhat lidem, může to být hnací silou ovlivňující psychické
                               jevy
                               - vývoj člověka
                               - vývoj druhu - fylogeneze
                               - vývoj jedince - antogeneze