Psychologie osobnosti

Zabívá sde strukturou a vývojem osobnosti, zkoumá podobnosti a odlišnosti mezi lidmi

osobnost

souhrn vlastností ,procesů ,návyků, postojů, které tvoří celistvou strukturu ,dynamiku ,individualitu konkrétního člověka. Každá osobnost má své jedinečné psychické , biologické a sociální vlastnosti.

Psychická struktura osobnosti

tvořena uspořádáním psychických vlastnostía rysů člověka, může se měnit v průběhu života

typ osobnosti

vyjadřuje souhrn vlastností rysů osobnosti, vyjadřuje tak podstatnou charakteristiku osobnosti.

Od 2, poloviny 20.stol. v psychodiagnostice využito 5. základních faktorů osobnosti. tzv. velká pětka (Big five)