PSYCHIKA

Centrem lidslé psychiky je mozek,různé psychické projevy jsou vázány na nějakou oblast v mozku.Základním mechanismem nervové činnosti je reflex

REFLEX

Charakteristická automatická reakce člověka na podněty z vnějšího nebo vnitřního prostředí

druhy reflexů

PSYCHIKA

Dělí se na tři části

Podvědomí

Je ta část psychiky kterou nemůžeme ovládat

Vědomí

Ta část psychiky kterou si uvědomujeme, kterou bychom měli ovládat a řídit

Chování

činnost která spojuje organismus s prostředím, které ho obkolopuje ,z hlediska psychologie rozlišujeme tři typy chování

PSYCHICKÉ JEVY

dělení psychických jevů

psychické procesy

duševní jevy v našem vědomí

psychické stavy

jsou ovlivněny momentálním duševním rozpoložením (napětí, roztržitost)

psychické vlastnosti

jsou relativně stálé vlastnosti osobnosti