cíle psychologie

PSYCHOLOGIE
CÍLE 
- Poznavat a předvídat jednání prožívání člověka
- v souladu s estetickými zásadami také ovlivňovat ,pomáhat formátování osobnosti a jejímu rozvoji.Psychologie pomáhá člověku v denním životě -porozumět sami sobě lidem,spolupracovníkům

Psychologické disciplíny
1základní 
-obecná psychologie
Zkoumá teoretické otázky(vnímání,paměť,pozornost,představy)

psychologie osobnosti
zkoumá strukturu a změny osobnosti

sociální psychologie
Zkoumá působení společnosti na formování osobnostidruhy a vliv,společenské skupiny a vztahy mezi nimi

vývojová psychologie
charakterizuje vývojová obdobi člověka 

psychopatologie 
zkoumá změny v duševním životě nemnocných lidí,charakterizuje duševní poruchy

2)aplikované 
pedagogická psychologie
zkoumá výchovné a vyučovací metody

psychologie práce
zkoumá faktory které ovlivňují výkon člověka

klinická psychologie
diagnostikuje duševní poruchy,aplikuje léčebné metody

poradenská psychologie
školní profesní,manželské poradenství

soudní psychologie (FORENZNÍ)
EXPERTÍZY pro soudní potřeby

psychologie obchodu
reklama, prodej

vojenská psychologie
začlenění vojáků do civilního života

psychologie sportu
pomáhá sportovcům dosáhnout lepších sportovních výsledků

Činitele psychického vývoje
psychický vývoj
Proces postupné proměny psychických funkcí i celé osobnosti

1) Dědičnost 
předpoklady pro rozvoj určitých psychických vlastností

rozvoj zděděných vlastností záleží na prostředí 
vlastnost která není rozvíjena upadá 
míra dědičnosti se těžko určuje 
genetické vlastnosti+prostředí =vzájemná interakce 
2) prostředí 
každý jedinec vyrůstá v určitém prostředí to jeho vývoj nějakým způsobem ovlivnuje

sociokulturní prostředí-přispívá k socializaci 
socializační činitelé-společnost sociální vrstva,sociální skupina