PRÁVO

Právnická osoba

Jsou úměle vytvořené právní subjekty které v právních vztazích vystupují jako lidé. Podstatu právních osob tvoří buď lidé nebo věci , podle toho rozlišujeme :

společenství osob

tvoří sdružení fyzických osob např: obchodní společnosti , družstva, spolek zahrádkářů a další.

společenství věcí (majetku)

mají li peněžní podstatu nazývají se NADACE nebo fondy.Mají li podobu budov a zařízení jmenují se podniky , ústavy, školy, nemocnice a další.

PÚrávnické osoby vznikají na základě písemné smlouvy nebo zakládací listiny. Právnické osoby mohou zakládat další právnické osoby, např: město Děčín založilo MHD, a.s

právnické mosoby vznikají zakladatelskou listinou zapsanou v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, zanikají výmazáním z této evidence.

Za právnické osoby jednají jejich zástupci, osoby fyzické

1) právnické osoby

mezi právnické osopby patří , obchodní společnosti , družstva ,státní podnik

2) společenská sdružení

sdružení vlastníků bytových jednotek

3) politické strany

4) církve

5) zájmová sdružení

6) dobrovolní hasiči, rybáři (třeba já)

7) nadace

jsou právnické osoby založené za účelem dobročinnosti, rozvoje vzdělání , kultury a humanity

8) fondy

finanční produkty

9) instituce vytvořené státem

VZP- zdravotní pojišťovny ,český rozhlas, národní divadlo, hřebčín kladruby