PRÁVO

Právní řád

se neustále vyvíjí ,nové zákony do něj vstupují ,nepotřebné se ruší. Dodržování právního řádu vynucuje stát pomocí administrativního aparátu,policie a soudu , při zajišťování zákonnostia uplatňuje dvě zásady
1)před zákonem jsou si všichni rovni
2) neznalost zákonna neomlouvá

tvorba právních norem

se nazývá LEGISLATIVA. .Parlament= poslanecká sněmovna+ senát. Po porušení právní normy následuje SANKCE.

soubor právních norem

se nazývá PRÁVNÍ PŘEDPIS.(ZAÁKON NEBO VYHLÁŠKA).to co není upravené právem, je hodnoceno podle morálky. Právo je minimum morálky které musí každý dodržovat. Jednotlivé předpisy jsou uspořádány podle právní důležirosti.

Vrcholem právního řádu je ústava a ústavní zákony, na ně navazují zákony a zákonná opatření.tyto základní předpisy vydávají nejvyšší zastupitelské státní orgány.