PRÁVO

Základní pojmy práva

Právo

Stát

je takovou organizační soustavou lidské společnosti, která má ohraničené území, obyvatelstvo, administrativní aparát, soudní a ozbrojenou moc.) Stát prostřednictvím svých řídících orgánů (parlament, vláda, prezident)vydává všeobecně závazná pravidla (zákony, vyhlášky, nařízení), kterými usměrňuje chování obyvatelstva, podniků a organizacía státních orgánů (ministerstva). Souhrn všech ctěchto právních předpisů se nazývá PRÁVNÍ ŘÁD.Stát musí být uznán ostatními státy jako samostatný subjekt mazinárodního práva.

Druhy práva

Objektivní-

Všeobecná úprava právních vztahů písemným vyjádřením všech předvýdaných a z nich odvozených možností těchto vztahů

subjektivní

Subjektivní právo označuje právo určitého subjektu na něco. Bývá také označováno jako oprávnění, možnost chovat se určitým způsobem. Subjektivní právo je jinak řečeno zákonem garantovaná míra možného chování. Objektivní právo pak subjektivní práva buď přímo umožňuje, subjektivní práva z něj vyplývají, anebo je alespoň nezakazuje. Objektivní právo také zakládá postupy, kterými se subjektivní právo vynucuje, pokud je porušeno, např. podáním žaloby k soudu

stáhnout učivo

související odkazy k tématu

Sem můžete vložit vaše odkazy související s tématem