pořádek slov věta oznamovací

                                   PŘÍMÝ POŘÁDEK

 na začátku věty je podmět, potom přísudek dále pokračují ostatní větné členy
  
 př: jedeme zítra do Prahy
     wir fahren morgen nach Prag.

                                  NEPŘÍMÝ POŘÁDEK


 Věta začíná zdůrazněným větným členem, na druhém místě je určitý tvar slova
 na třetím místě je podmět

 př: zítra jedeme do Prahy.
¨    morgen fahren wir nach Prag.

     ve čtvrtek má volno.
     am Donerstag habt er frei.

     v 7 hodin chci odjíždět.
     um sieben uhr wil ich abfahren