ZÁKLADNÍ PRAVIDLA V NĚMECKÉM JAZYCE

1)

Podstatná jména v německém jazyce se píší vždy velkým písmenema stojí v nich zpravidla člen

a) určitý člen

Mnohdy nesouhlasí rod podstatného jména v čj s rodem v nj.

př:

b) neurčitý člen

zkratky ve slovníku - r= der, e= die, s= das,.

2)

Infinitiv stojí na konci věty( vyjímkou jsou věty vedlejší podřadící)

Petr chce jet do Prahy

Peter will nach Prag fahren

musíme koupit něco k jídlu

wir müssen etwas zum Essen kaufen

3)

Vkaždé německé větě musí být vyjádřen podmět.

př:podmět
Přijedeme v pátek (zde podmět není)
wir kommen am Freitag (zde byl podmět doplněn)
př:
hrajou si dobře (zde podmět není) siespielen gut (zde byl podmět doplněn)
Jako podmět přidáváme osoby, JÁ TY ON ONA ONI MY VY ONI ONY

Časová slovesa SEIN

Jednotné číslo

množné číslo