Matematika

Množiny

Množinou rozumíme souhrn navzájem různých objektů (prvky) chápaných jako jeden celek.Označujeme je velkými písmeny.Prvky se zapisují do složených závorek t= správný zápis.Množiny dělíme na 1)matematické a 1)nematematické

Velikost množiny