MARKETING A MANAGEMENT

Definice marketingu

Zahrnujemnoho činností souvisejících s uspokojením firemních potřeb

Marketing není pouhý prodej ale prodej je součástí širokého spektra činností marketingu.Podstatou marketingu je zákazník a proto je velmi důležité na jakou skupinu se firma zaměří, k tomu jí napomáhá SEGMENTACE TRHU.

Moderní marketing klade na první místo zákazníka, nejlépe věrného , který nevyhledává konkurenci.

Důležitá je komunikacese zákazníky a zjištování jejich potřeb, pak jim můžeme nabídnout správný produkt na správném místě ve správný čas a za správnou cenu

Většina lidí vnímá marketing jako reklamu a prodej, není tomu tak .Marketing je nauka o trhu a podnikatelské koncepci

Marketingový mix-4P Marketingu

Je souborem marketingových nástrojů které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu

Produkt

Je hmotná či nehmotná věc či služba uspokojující lidské potřeby

Cena

Vyjadřuje hodnotu produktu (výrobku)

Distribuce

Cesta výrobku od výrobce ke spotřebiteli

Reklama

Jedná se o formu komunikace mezi výrobcem/prodejcem a spotřebitelem

Historie Marketingu

Nástup marketingu začíná s prvním problémem umístění přebytku výrobky na konci 19 stol. a rozvíjí se v průběhu 20 stol. za zemi vzniku je považována USA

Podnikatelská koncepce

Výrobní koncepce

Zásada:"Vyrob co nejlevněji a prodáš".Zákazník preferuje levný a snadno dosažitelný výrobek .Tato koncepce se začíná intenzivně uplatňoavt v období technického pokroku

Význační představitelé

Henry Ford-Pásová výroba

Tomáš Baťa-Výhody pro zaměstnance, sociální zázemí