Postavení marketingu v tržní ekonomice

Marketing je důležitý v hospodářství kde je přebytek zboží, hraje významnou roli v ekonomii každého státu

rozdělení marketingu

1) výrobků,
2) služeb - bankovnictví, cestovní ruch
3) komunální- kraje ,města ,obce

Cíle marketingu

Snaží sedosáhnout max. spotřeby, max. uspokojování potřeb, ma. výběru a ma. životního standardu

Marketing a Trh

podstata trhu

každé hospodářství funguje podle určitých pravidel, která tvoří tzv: ekonomický systém společnosti.

1)tradiční (zvykový) systém
2) příkazový systém
3)tržní systém
4) sociálně tržní

tržní systém je doplněn o působení nástrojů hospodářské plitiky státu

trh

je místo kde se setkává poptávka s nabídkou a prodávající s kupujícím .Směnu zboží za zboží sprostředkovávají peníze

z hlediska marketingu je trh souhrnem všech skutečných i potenciálních kupujících

rozdělení trhu

1) podle množství zboží

-dílčí (jeden druh zboží)
-agregátni (trh některého zboží)

2) z hlediska územního

-místní
-národní
-nadnárodní
-světový

podle předmětu směny

-trh výrobku a služeb
-výrobních faktorů
-finanční trh (peněžní a kapitálový)