Národní hospodářství

 Je to souhrn ekonomických činností které probíhají na určitém státním území za účasti výrobních
 faktorů mezi subjekty národního hospodářství.

 druhy subjektů - domácnosti
                - podniky
                - stát

 Nár. hospod. je ovlivňováno
                 a) přírodní bohatství - záleží na množství a dostupnosti
                 b) struktura obyvatel - roli hraje věková struktura ,vzdělanost, počet obyvatel
                 c) rozsah a kvalita kapitálu - roli hraje finanční ale i výrobní kapitál
                 d) národní bohatství - je to všechno co nám zanechali předchozí generace
                                        (infrastruktura- dálnice, sila, elektrárny)