EKONOMIKA PODNIKU

Potřeby

Je to pocit určitého nedostatku někdy i přebytku ,který se snažíme odstranit nebo uspokojit ,.Potřeby záleží na : jednotlivci, jeho věku, pohlaví ,vzdělání ,fyzickém a psychickém vývoji.

potřeby se vyvýjí a rostou (říkáme že jsou hybnou silou ekonomiky). Každá potřeba zpravidla vyvolá další potřebu. Potřeby dělíme na.

uspokojování

potřeby uspokojujeme statky a službami

Statky

jsou to produkty lidské práce (věci) dělíme je na hmotné a nehmotné
hmotné- domy ,bazén
nehmotné - obchodní značka , licence, jsou to výsledky duševní činnosti (kniha , hudební dílo ,film )
volné - nabízí nám je příroda bez protihodnoty (sběr lesních plodin)
ekonomické - musíme vynaložit nějaké úsilí (chodit do práce , ukrást šaty) něco co musíme zaplatit
spotřební - slouží k přímému uspokojení zpravidla slouží pro domácnosti (vybavení domácnosti)
kapitálová - slouží pro další výrobní hospodářskou činnost

služby

Jsou činnosti které uspokojují svým průběhem nebo cvýsledkem, rozeznáváme služby :
osobní - masáž ,zubař , kadeřník ,podniková rekreace (působí na člověka)
věcné - pomáhají obnově věcných statků (instalatér , automechanik ,myčka aut)
pokud službu využiju musím ji zaplatit
veřejné statky a veřejné služby - klasicky za ně neplatíme ( hresdí se z daní jsou určeny všem) školství zdravotnictví ,policie, státní správa ,vojáci ,obnova státu.

životní úrověň

Je to míra uspokojení našich potřeb. Zahrnují se do ní tyto služby:
spotřeba osobních statků a služeb záleží na množství a kvalitě
spotřeba veřejných statků a služeb záleží na množství a dostupnosti
životní podmínky jedná se o úroveň bydlení, pracovní podmínky, životní prostředí ,volný čas