EKONOMIKA PODNIKU

Úvod

ekonomie

Společenská věda o tom jak lidé a společnost hospodaří s omezenými zdroji,čerpá a navazuje na další společenské vědy(politika,ekologie,psychologie,matematika) dělí se na makroekonomii a mikroekonomii.

makroekonomie

zkoumá národní hospodářství jako celek(HDP,INFLACE,NEZAMĚSTNANOST.

mikroekonomie

zkoumá chování domácností a podniky,

domácnosti

příjmy a výdajedomácnosti,počet členů , vzdělanost a úroveň bydlení

podniky

Náklady.výnosy,velikost majetku,počet zaměstnanců


Ekonomické systémy a ekonomické otázky

otázky

sytém odráží rozvoj společnosti,každý systém řeší tři ekonomické otázky(co,jak,pro koho)

co?

kolik se vyrobí(vyprodukuje)doveze,vyplívá z lidských potřeb a taky podle toho co dané zemi dovolí "EU"

jak?

řeší technologie,potřeby,pracovní sílu a vychází z produkčních možností země(banány lze u nás pěstovat -vysoké náklady na energie)

pro koho?

jedná se o rozdělení výsledného produktu,mezi skupiny obyvatel, souvisí s pojmy státní rozpočet a daně, jedná se o rozdělování a přerozdělování

systémy

V průběhu staletí se vytvořily tyto systémy ..zvykový,příkazový,tržní,smíšený

zvykový

příkazový- (forma totality)

vše se plánuje. co se vyrobí a co se spotřebuje, v tomto systému jsou omezeny vlastnické vztahy

tržní systém

V čisté formě nemůže fungovat, neřeší přerozdělování ,je to vztah "nabídka + poptávka + cena"

smíšený systém

základem je tržní systém doplněný o zásahy státu