Humanismus a renesance

Italské oblasti 14 stol.

Italské oblasti měli republikánské zřízení. Významným obchodním městem byly benátky , florencie, janov. . Významným zřízením bylo tehdy Neapolské království. V letech 147-1349 zužovaly tyto země morové rány.

Počátky humanismu.

Vzdělanci italských zemí studovali antické nápisy i dliterární díla , chtěli se vrátit k antice. Napodobování antických literátů. tento směr se označoval jako humanismus. Začali psát více o věcech lidských než o bozích.

Renesance

Je to návrat k antické literatuře , úmění, a životnímu stylu. Znamená to znovuzrození. Typické jé zpracování světských věcí , námětů.

/mění italské renesance.

5-13stol. vpád Gótů vznikla gotika , antika pootlačena . toto období je označováno jako doba temna. Počátky renesnce od 14 stol. Mallováníé krajin užití perspektiv. Perspektiva vzniká ve Florencii 1420. Hlavním malířem perspektiv byl Masaccio. Ve stavitelstvi užil perspektivu- filippo brunelleschi. Významný renesnšní sochař Donatello. Malovali se především portréty. Významní malíři - Sandro Boticelli, leonardo da vinci. raffael , michelangelo. významný renesanční literát Francesco Petrarka., Giovanni Boccaccio.

Vynález knihtisku

Knihtisk vynalezl v 15 stol. Johan guttenberg v německu. Stroj se nayýval tiskařský lis. tiskly se i obrázky. v roce 1500 bylo v evrope 260 tiskáren. První tiskárnu u nás byla v Plzni 1468 Jako první vytiskla Trojanskou kroniku.l

šíření renesančního úmění.

v 16 stol šíří renesanci italové i do evropy. Především serenesance šířila do uher, polska francie, nizozemí. U nás se nahlíéží na renesanci jako na ěco co přišlo z katolické itálie proto husité renesanci odmítali. Významní představitlé v evropě- Hieronym bosche (nizozemí), albrecht durer (německo) .Vevropě ovšem nemá renesance příliš pochopení.

Zaalpský humanismus

Při šíření humanismu do evropy sae učenci začali věnovat řeckým jazykům a latině kvůli bibli. humanismus se šíří do škol a na gymnázia. Tehdy se studovaly lékařské vědy astronomie. Mikuláš koperník učinil převratný objev že země není středem vesmíru.