FEUDALISMUS

feudum- půda. Za feudalismu vládl FEUDÁL - pán, vládl poddaným, měl vlastní družinu skládající se z vojska a šlechty, feudáli podporovala církev která kázala poddaným věrnost a úctu feudálům.Poddaní platí církvi

Feudální vztahy

Většinu společnosti tvoří zemědělci, menšinu tvoří feudálové, ti spravují vesnice které považují za své a chrání je svymi družinami. za poskytnutou ochranu, živí vesnice feudáli. říká se tomu že feudál vládne ze sedla.Má své sídlo - hrad.Vesničané přivážejí nahrad jídlo později daně, říká se tomu hradský systém.

další systémy

Rotunda svatého Jiří na vrcholu hory Říp je významná církevní i kulturní památka, jde o románskou rotundu, která patří mezi nejstarší dochované stavby v České republice. Rotunda se skládala z apsídy (menží kulatá část rotundy, mensa- stůl, a hlavní loď - větší průměr rotundy)

Byla založena roku 920 jako druhý křesťanský kostel v tehdejší oblasti Prahy. Roku 973 byl knížetem Boleslavem II. založen ženský klášter řádu benediktinů a kostel se stal jeho součástí . baziliky byly stavěny z půdorysu do tvaru kříže