ČESKÝ JAZYK LITERATURA

literarní druhy

Drama

...

Drama tvoří repliky.Ty mohou obsahovat scénické poznámky ,zapisují se do závorek(vejde na scénu).Děj dramatu se odvíjí prostřednictvím přímé řeči. Drama se tvoří tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů a monologů..

Dialog

Monolog

Epika

Má děj, příběh, určení, časové a příčinné souvislosti,charakteristiku postav

Lyrika-poezie

Slovo "lyrika" je odvozeno z řeckého pojmenování veršovaného zpěvu doprovázeného hrou na lyru.lyriku tvoří verš,rým,sloka. verš verš je jeden řádek básně. rýmrým jsou slova na konci verše. Strofa (česky sloka) vzniká spojením jednotlivých veršů a představuje obvykle nějaký myšlenkový celek