===============slovní==druhy================== ==============================================
----2-------1
Veselí zachránci
				
--1-----5---6--7-----1----------2-------------1
Delfín je hned po člověku nejinteligentnější tvor.
 
--8---------5---------5-------5---3---5----8--3-----4-------5
Pokud nepřestaneme blbnout, může se stát, že nás jednou předežene.
 
--3------1------5------6-------2
Tihle kytovci jsou opravdu zvláštní. 
 
----8------5-----2----------1----------5----1
Přestože jsou klasičtí „podvodníci“, mají plíce. 
 
----5------3------1---7----1----1----8--8---3-----5
Nadechují se otvorem na vršku hlavy, a aby se neutopili,
 
-5-----6----8-----2--------1----8-----2-------1
mají uvnitř i zvláštní záklopky a vzduchové váčky.
 
-7----1-----3----5----6----6---1-----1--------8-----4-----5----1
Ve spánku jim usne vždy jen půlka mozku, zatímco druhá dává pozor.
 
-8----5---2-----1------2--------5-------3
Když je bdící půlka unavená,vystřídají se.
 
---1-----3---7-----3-------5------------3--------1
Delfíni se mezi sebou dorozumívají všelijakým pískáním,
 
---1---------1-----------1----8---6----3----5
vrzáním, mlaskáním , štěkáním a pořád se usmívají.
 
----5------3----1-------1
Orientují se pomocí echolokace
 
---1-----5-------1------6----4--------1------7---1 
Delfín plave rychlostí až padesát kilometrů za hodinu.
 
========================================================== 
===========mluvnické kategorie podstatných jmen==========
========================================================== 
zachránci - 1.p- r.m.ž -mn.č.-soudce
delfín  - 1.p- r.m.ž -j.č. -pán
člověku  - 6.p- r.m.ž.-j.č. -pán
tvor   - 1.p- r.m.ž.-j.č. -pán
kytovci  - 1.p- r.m.ž.-mn.č.-muž
podvodníci- 1.p- r.m.ž.-mn.č.-pán
plíce   - 4.p- r.ž. -mn.č.-růže
otvorem  - 7.p- r.m.n.-j.č. -hrad
vršku   - 6.p- r.m.n.-j.č. -hrad
hlavy   - 2.p- r.ž. -j.č. -žena
záklopky - 4.p- r.ž. -mn.č.-žena
váčky   - 4.p- r.m.n.-mn.č.-hrad
spánku  - 6.p- r.m.n.-j.č. -hrad
půlka   - 1.p- r.ž. -j.č. -žena
mozku   - 2.p- r.m.n.-j.č. -hrad
pozor   - 4.p- r.m.n.-j.č. -hrad
půlka   - 1.p- r.ž. -j.č. -žena
delfíni  - 1.p- r.m.ž.-mn.č.-pán
pískáním - 7.p- r.s. -j.č. -stavení
vrzáním  - 7.p- r.s. -j.č. -stavení
mlaskáním - 7.p- r.s. -j.č. -stavení
štěkáním - 7.p- r.s. -j.č. -stavení 
pomocí  - 7.p- r.ž. -j.č. -kost
echolokace- 2.p- r.ž. -j.č. -růže
delfín  - 1.p- r.m.ž -j.č. -pán
rychlostí - 7.p- r.ž. -j.č. -kost
kilometrů - 2.p- r.m.n -mn.č.-hrad
hodinu  - 4.p.-r.ž. -j.č. -žena
============================================================= 
=========větný rozbor- základní skladební dvojice===========
=============================================================== 
 1.věta - Delfín (podmět)je tvor(přísudek jmený se sponou)
 2.věta - My (nevyjádřený podmět) nepřestaneme blbnout (přísudek)/
      Ono (nevyjádřený podmět)se může (přísudek)/
      On (nevyjádřený podmět) předežene(přísudek)
 3.věta - Kytovci (podmět) jsou (přísudek)
 4.věta - Oni (nevyjádřený podmět) jsou podvodníci( přísudek jmenný se sponou)/
      Oni (nevyjádřený podmět) mají (přísudek)
 5.věta - Oni (nevyjádřený podmět) se nadechují (přísudek)/
      Oni (nevyjádřený podmět) se neutopili (přísudek)/
      Oni (nevyjádřený podmět) mají (přísudek)
 6.věta - Půlka (podmět) usne (přísudek)/
      Ona (nevyjádřený podmět) dává (přísudek)
 7.věta - Půlka (podmět) je (přísudek)/
      Oni (nevyjádřený podmět) se vystřídají (přísudek)
 8.věta - Delfíni (podmět) se dorozumívají (přísudek)/
      Oni (nevyjádřený podmět) se usmívají (přísudek)
 9.věta - Oni (nevyjádřený podmět) se orientují(přísudek)
 10.věta- Delfín (podmět) plave (přísudek)
 
============================================================ 
===============rozvíjející se větné členy================
============================================================
 Pk - přívlastek, (Pks-shodný, Pkn-neshodný)
 Pt - předmět,
 Pu (č,m,z,mí,př) - příslovečné určení, (času,místa,způsobu,míry)
 D - doplněk,    
     
-----------Puč--(----Pt--)---------Pks-----------
Delfín je hned po člověku nejinteligentnější tvor.
 
--Pk-----------------Puz------Pk
Tihle kytovci jsou opravdu zvláštní. 
 
---Pt----------Pt-----Pk(neshodný)
Orientují se pomocí echolokace.
 
----------------Puz----------(----Pkn------)(---Pkn--) 
Delfín plave rychlostí až padesát kilometrů za hodinu