Antická literatura
24. října 2010 v 17:11 | Dálkové studium - podklady a informace
ŘECKÁ LITERATURA

Archaické období
Klasické období
Helénistické období
Římské období


Archaické období
-  8. - 6. století př.n.l.
-  řecká mytologie - ústní podání
-  eposy, lyrická poezie
-  HOMÉR - "Ilias", "Odyssea"
-     bajkař EZOP
-     literatura sloužila i náboženským účelům

Klasické období
-     5. - rok 323 př.n.l.
-     slavnosti boha vína Dionýsa - vzniká divadlo
-     tragédie
         AISSCHYLOS - "Oresteia"
         SOFOKLES - "Antigona"
         EURIPIDES - "Medea"
-     komedie
-     rozvoj prózy - od 6.stol.př.n.l.
-     historická próza - otec dějepisu HERODOTOS
-     řečnictví
-     poezie - prošla stagnací a stávala se součástí dramatu, sborová poezie

Helénistické období
-     323 - 330 př.n.l.
-     rozšíření řecké civilizace, kultury a jazyka do orientu a splynutí s orientální kulturou
-     říše Alexandra Velikého
-     řecká literatura ztratila národní charakter, nepřinášela nové náměty
-     oslavné písně, žalozpěvy, novela, povídka
-     komedie - MENANDROS

Římské období
-     30 př.n.l. - 529 n.l.
-     zájem o odbornou literaturu
-     řecký historik PLUTARCHOS
-     rozvoj zeměpisu, lékařská literatura

ŘÍMSKÁ LITERATURA

Archaické období
Zlaté období
Stříbrné období
Pozdní období


Archaické období
-     nejstarší doklady psané latinsky v 7.století př.n.l.
-     písmo pro kněze a příslušníky vyšších vrstev - zastávali veřejné úřady
-     literatura se nerozvíjela - vznikaly nápisy, hospodářské a administrativní záznamy, náboženské texty
-     "Zákoník dvanácti desek" - položily základy římskému právu
-     počátek římské literatury rok 240 př.n.l. - LIVIUS ANDRONICUS přepsal řecká dramata
-     dramatická tvorba - úprava oblíbených řeckých námětů
-     PLAUTUS - "Komedie o hrnci"

Zlaté období
-     81 př.n.l. - 14 n.l.
-     literatura začíná čerpat náměty z aktuální situace v zemi
-     rozvoj řečnictví, satiry a dějepisectví
-     GAIUS JULIUS CAESAR - historická próza
-     lyrická poezie - CATULLUS
-     epická poezie
           PUBLIUS VERGILIUS MARO - "Aeneis"
           PUBLIUS OVIDIUS NASO - "Umění milovat", "Proměny"
           HORATIUS - "Ódy"
-     úroveň si udrželo dějepisectví

Stříbrné období
-     do r. 117 n.l.
-     navazovali na klasická díla a napodobovali je
-     rozvoj tragédie
-     vysoká úroveň dějepisectví - TACITUS
-     satira - PETRONIUS

Pozdní období
-     do r. 476 n.l.
-     literatura byla ovlivněna krizí a pozvolným úpadkem impéria
-     přibývalo autorů s neřímským původem
-     dějepisectví - SUETONIUS - životopis dvanácti císařů

Římskou antickou literaturu postupně vystřídala
formující se latinsky psaná středověká křesťanská literatura.