Středověká evropská literatura

Společensko-historické pozadí

- 476 až 1492
- vznikala království, rozvoj měst
- literatura v národních jazycích
- války, křižácké výpravy
- feudalismus, křesťanství
- společnost je rozdělena na trojí lid - duchovní, páni, poddaní
- románský sloh
- gotický sloh

Písmo

- rozhodující vliv křesťanství - náboženský obsah.
- legendy, písně, modlitby, náboženská dramata,
- světská poezie - středověké rytířské eposy
- latinské písmo
a) karolinská minuskule
b) písma lomená
c) od 13. stol. nová písma - gotická kurziva

Náboženská literatura raného středověku

- rozvoj křesťanské vize dějin
- duchovní lyrika
- latinské náboženské písně - hymnus TOMÁŠE AKVINSKÉHO
- homolie, legendy - "Legenda aurea /Legenda zlatá/"

Světská literatura raného středověku

- laicizace literatury
- pronikání národních jazyků do literatury
- vzniká hrdinská a rytířská epika
- Anglie: hrdinský epos "Beowulf"
- Francie: "Píseň o Rolandovi"
- Španělsko: "Píseň o Cidovi"
- cyklus pověstí o polomytickém bretoňském králi Artušovi
- Německo: "Píseň o Nibelunzích"
- Rusko: "Slovo o pluku Igorově", vznikají byliny
- středověké divadlo, náboženské hry