ČESKÝ JAZYK LITERATURA

literarní figury

střídavý rým

jsem jako anděl v rukou kadeřníka - a
a držím džbánek piva se žlábky, - b
mám v ústech dýmku, světlo bliká - a
nebe je jako plachta kocábky - b (přirovnání)

rýmové schéma

překrývaný rým

mé srdce,děsící se prázdna , vánice, - a
sní o minulosti a o příznivém klima - b
Vrak slunce utonul v své krvi, která dýmá - b (metafora)
Ty ve mě zůstáváš jak zlatá monstrance! - a

sdružený rým

Na bílé zdě stříbrnou zář - a
rozlila bledá lůny zář - a
však hluboko u věží je temno pouhé - b (podtrežená slova jsou epiteton)

anafora

za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosí;
šel v ledu - ale v duši věčný máj..

inverze

Ne ,Bože, více štěstí!
jen klid, jen klid, jen klid!
Železnou rozbils pěstí
co mohlo plát a kvésti

sonet

znělka – literatura forma lyrické básně o 14 verších; dělí se obvykle na dvě čtyřverší a dvě trojverší, zpravidla s pevným rýmovým schématem, (1) a,b,a,b,/ (2)a,b,a,b,/ (3)a,a,b,/ (4)a,a,b,/ která vyhrocují myšlenku básně. Sonet vznikl ve 13. století v Itálii (Petrarca), v české literatuře ho pěstoval hlavně J. Kollár, J. Vrchlický, J. V. Sládek, J. S. Machar, V. Nezval, F. Hrubín.